Informace o současnosti i historii časopisu
Slunečnice

Představujeme časopis Zemědělská Pôdohospodárská škola

zs_8_81

Redakce:

ÚZEI
Mánesova 1453/75
120 00 Praha 2

Tel.: +420 222 000 381

petrik.michal@uzei.cz

 

Redakce:

Agroinštitút
Akademická 4
949 01 Nitra

Tel.: +421 377 721 802

Zuzana.Horvathova@agroinstitut.sk

Informace o vzdělávání, poradenství a rozvoji venkova

Zemědělská škola – Pôdohospodárska škola

Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha vydává pro zajištění své rozšířené koncepce v oblasti vzdělávání odborný časopis pro pedagogické a odborné pracovníky, žáky a studenty. Časopis zabezpečuje vzájemnou informovanost škol i vytváří spojnici mezi školami, rezortními a výzkumnými pracovišti a budoucími zaměstnavateli. Rovněž pomáhá všem organizacím zabývajícím se rozvojem venkova, odborným vzděláváním a poradenstvím i jednotlivcům působícím v oblasti tohoto zájmu.

 


Archiv časopisu

Ročník 2018-19

Ročník 2017-18

Ročník 2016-17

Ročník 2015-16

Ročník 2014-15

Ročník 2013-14

Ročník 2012-13

Ročník 2011-12

Ročník 2010-11

Ročník 2009-10

Ročník 2008-09

Ročník 2007-08

Ročník 2006-07

Ročník 2005-06

Ročník 2004-05

Ročník 2003-04

Ročník 2002-03


 

Z historie

Historie zemědělských pedagogických časopisů je téměř tak dlouhá a významná jako historie našich zemědělských škol. Už od jejich vzniku (v pol. 19. stol.) si učitelé uvědomovali potřebu a důležitost vzájemné komunikace. Jedním ze starších časopisů, který si ale uhájil svoji existenci do dnešní doby, je časopis Zemědělská škola. První číslo časopisu Zemědělská škola vyšlo v r. 1936 a vydávala ho pedagogická společnost zemědělská v Praze. Později, jak se měnili zřizovatelé zemědělských škol, tak se měnili i vydavatelé časopisu – Zemědělskou školu vydávalo ministerstvo zemědělství, ministerstvo školství – a v  r. 1991 jeho vydávání převzaly a existenci časopisu tak zachránily zemědělské školy všech stupňů a některé vzdělávací instituce. I po rozdělení Československa zůstal časopis společným pojítkem zemědělského školství v České republice a ve Slovenské republice.

Časopisu byl ponechán historický titul, i když obsah zahrnuje širokou problematiku vzdělávání pro rozvoj venkovského prostoru.

 

Současnost

Od škol. r. 2002/2003 převzal vydávání časopisu současný Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha, slovenským spolupracovníkem je Agroinštitút Nitra.

Od škol. r. 2013/2014 dochází k významné změně, po 77 letech je ukončeno vydávání v tiskové podobě a časopis Zemědělská škola je všem čtenářům bezplatně k dispozici v elektronické formě, a to jak v náhledovém prohlížeči, tak pro stažení ve formátu pdf.

V časopisu naleznete

  • Současné otázky zemědělského a odborného školství (i z mezinárodního pohledu)
  • Informace k dalšímu odbornému vzdělávání, k poradenství, nabídky odborných seminářů, kurzů, projektů a metodik
  • Problematiku EU v oblasti zemědělství a rozvoje venkova, v oblasti odborného školství, vzdělávání a pedagogiky
  • Články o odborných i kulturních aktivitách škol
  • Diskuzní články, poznatky, názory (i z řad žáků a studentů)
  • Nabídku a recenze odborné literatury, učebnic a učebních pomůcek, přehledy výstav, kalendáře akcí, odborné zajímavosti a pozvánky
  • Příspěvky z historie škol, významných osobností, zemědělské techniky, událostí, literatury
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě