Informace o současnosti i historii časopisu
Slunečnice

Představujeme časopis Zemědělská Pôdohospodárská škola

zs_8_81

Redakce:

ÚZEI
Mánesova 1453/75
120 00 Praha 2

Tel.: +420 222 000 381

petrik.michal@uzei.cz

 

Redakce:

Agroinštitút
Akademická 4
949 01 Nitra

Tel.: +421 377 721 802

Zuzana.Horvathova@agroinstitut.sk

Časopis / Archiv časopisu / Ročník 2002-03

Ročník 2002-03

Zemědělská škola č. 10, roč. 65/2002-3

SOŠ Stříbro, pomůcka pro výuku německého jazyka, počítač a vyučovanie, Európske okienko, akreditace poradců, česko-dánská spolupráce v oblasti EVVO, súťaže odborných zručností, Děčínská kotva 2003, průvodce odbornými názvy rostlin, František Štěpánek - učitel zvěrolékařství

18.7. 2008 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 9, roč. 65/2002-3

Aktuální téma - učebnice, edukačná klíma, nové maturity, odborný profil absolventa, flexibilita vo vzdelávaní, zemědělské a venkovské ženy v EU, učitel v Japonsku, soutěž v praktických dovednostech, vznik Asociace, Podhory 2003

18.7. 2008 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 8, roč. 65/2002-3

Cesta k získání zkušeností, potreba komunikácie, odborné zemědělské vzdělávání a čleství v EU, informační zdroje, výměny studentů, pomoc škol praxi, Spolek zahradníků v Brně-Bohunicích, ZSŠpoľnohospodárska Rakovice, opraváři zemědělských strojů, prehľad výstav, informační zázemí škol

18.7. 2008 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 7, roč. 65/2002-3

Európske okienko, co přinese vstup do EU našemu zemědělství a venkovu, vyhledáváme na Internetu, viacjazyčný terminologický slovník, nabídka vyšších odborných škol, projekty mobilit, asociace vzdělávacích zařízení, súťaž o mlieku

18.7. 2008 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 6, roč. 65/2002-3

Informace MŠMT ČR, EU - vstoupit či nevstoupit?, ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov stredných škôl pôdohospodárskeho zamerania, zlepšování profesního vzdělávání, informace na dlani, autoanalýza životního stylu, trnavska SPoŠ, Nasavrky se představují, 10 rokov rybárskeho školstva, Čeněk Zahálka

18.7. 2008 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 5, roč. 65/2002-3

Nové úkoly střední školy v přípravě studentů na život, akreditace poradců MZe ČR, celoslovenská súťaž odborných zručností žiakov, 10. ročník vianočných trhov, vína nášho regiónu, přehled evropských výstav a veletrhů

18.7. 2008 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 4, roč. 65/2002-3

Pedagogičtí senioři, české zemědělství v rozšířené Evropě, Ivanski chovatelia koní, SPoŠ v Trnave - 80. ročná jubilantka, 50 rokov SOUP vo Viničkách, nabídka odborných knih - Brázda, Jaroslav Smolák - 120 let od narození

18.7. 2008 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 3, roč. 65/2002-3

Mimoprodukční funkce v zemědělství, predvstupová príprava štátnej správy, meziregionální splupráce, zemědělské vzdělávání na PragaAgro, Svetový deň potravín na Agroinštitúte, 100 let mlékárenské školy v Kroměříži, 140 roků v Kadani, učebnice Ekonomika a podnikání

18.7. 2008 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 2, roč. 65/2002-3

Informační technologie do výuky, mediální kompetence v zemědělském vzdělávání, zemědělští pedagogové mezinárodně, Školní zahradnictví v Brně-Bohunicích, chovatelský den v Třebíči, společenstvo kovářů a podkovářů, majstrovstvá v orbe, 150 let lesnické školy v Hranicích

18.7. 2008 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 1, roč. 65/2002-3

Velká voda z Vodňan, rezortní odborné vzdělávání, české zemědělství a postavení zemědělských škol, problémy stredného odborného vzdelávania, Agrokomplex, NÚOV informuje, 140 let zemědělského školství v Chrudimi, setkání na hradě Krakovci, Zlatá podkova v Humpolci, Stanislav Varga

18.7. 2008 - Alena Krajíčková

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě