Informace o současnosti i historii časopisu
Slunečnice

Představujeme časopis Zemědělská Pôdohospodárská škola

zs_8_81

Redakce:

ÚZEI
Mánesova 1453/75
120 00 Praha 2

Tel.: +420 222 000 381

petrik.michal@uzei.cz

 

Redakce:

Agroinštitút
Akademická 4
949 01 Nitra

Tel.: +421 377 721 802

Zuzana.Horvathova@agroinstitut.sk

Časopis / Archiv časopisu / Ročník 2006-07

Ročník 2006-07

Zemědělská škola č. 10, roč. 69/2006-7

Transfer vědy a výzkum, poradenské služby, standardy ISO, studentská odborná konference, obraz európskej rodiny, ekologické hrátky, rybári v Mošovciach, oblastní kolo zručnosti, 140 let zemědělského školství ve Velkém Meziříčí

16.7. 2008 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 9, roč. 69/2006-7

Univerzita třetího věku, celostátní soutěž žáků zemědělských škol, Europea Slovakia, Národní soustava kvalifikací, Flóra Olomouc, Česká zemědělská akademie v Humpolci, František Bolech - významná osobnost zemědělského vzdělávání

16.7. 2008 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 8, roč. 69/2006-7

Elektronická podpora v procesu vzdělávání, software pro zemědělce, změny v poskytování plateb, Informační servis, školení pěstitelů, ekologické zemědělství, aranžování brněnských zahradníků, sútaž o mlieku, Ryby a mihule ČR - recenze, Josef Wohanka

16.7. 2008 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 7, roč. 69/2006-7

Ponúka Agroinštitútu, projekt na podporu obnovitelných zdrojů energie, príprava učiteľov, výchova k udržitelnému rozvoji, Střední rybářská škola Vodňany, Bioinstitut Olomouc, František Farský, 120. výročí odborného školství v Jaroměři

16.7. 2008 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 6, roč. 69/2006-7

Výstavy a veletrhy 2007, perspektívy škôl poľnohospodársko-potravinárskeho zamerania, štruktúra maďarského stredoškolského vzdelávania, analýza kvalifikační struktury pracovních sil v zemědělství, biomasa, historie zemědělské techniky - Josef Horák

16.7. 2008 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 5, roč. 69/2006-7

škola dostihového sportu a jezdectví Praha-Velká Chuchle, vzděláváním k profesionalizaci, poradenské okénko - havarijní plány v zemědělských podnicích, majstrovstvá sveta v orbe, konference vyšších odborných škol, barmanský kurz, 2006 - rok významných výročí pražského vysokého učení zemědělského

16.7. 2008 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 4, roč. 69/2006-7

Vánoční nabídka ze škol, Valná hromada Asociace, kanadské lesnické školství, protierozní opatření, LEADER na finském venkově, život na školním statku, Bramborový květ Vysočiny, výlov Selibovského rybníka

16.7. 2008 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 3, roč. 69/2006-7

Výročí ÚZPI - 80 let Domu zemědělské osvěty, pozice odborného školství, mezinárodní projekty, náuka o výžive, leasing nebo úvěr?, 2 roky po vstupu do EU, trvale udržitelý rozvoj venkova, praxe v Holandsku, vzdělávací centrum dospělých, závěrečné písemné práce studentů, 50 rokov SPŠ v Moldave nad Bodvou

16.7. 2008 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 2, roč. 69/2006-7

Nové středisko praxe, spoupráce se školami, Institut celoživotního vzdělávání, prínos Agroinštitútu Nitra v rozvoji vidieka, projekt ÚZPI, Trvalá vzdělávací základna MZe ČR, záujmová činnosť, Mistrovství ČR v orbě, prázdniny vo Francúzsku, Projekt IN NATURE, povinnosti včelařů, 140 let táborské školy

16.7. 2008 - Alena Krajíčková

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě