Informace o současnosti i historii časopisu
Slunečnice

Představujeme časopis Zemědělská Pôdohospodárská škola

časopis č.9 

Redakce:

ÚZEI
Mánesova 1453/75
120 00 Praha 2

Tel.: +420 222 000 381

petrik.michal@uzei.cz

 

Redakce:

Agroinštitút
Akademická 4
949 01 Nitra

Tel.: +421 377 721 802

Zuzana.Horvathova@agroinstitut.sk

Zemědělská škola č. 3, roč. 69/2006-7

Výročí ÚZPI - 80 let Domu zemědělské osvěty, pozice odborného školství, mezinárodní projekty, náuka o výžive, leasing nebo úvěr?, 2 roky po vstupu do EU, trvale udržitelý rozvoj venkova, praxe v Holandsku, vzdělávací centrum dospělých, závěrečné písemné práce studentů, 50 rokov SPŠ v Moldave nad Bodvou

16.7. 2008 - Alena Krajíčková

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě