Informace o současnosti i historii časopisu
Slunečnice

Představujeme časopis Zemědělská Pôdohospodárská škola

časopis č.10 

Redakce:

ÚZEI
Mánesova 1453/75
120 00 Praha 2

Tel.: +420 222 000 381

petrik.michal@uzei.cz

 

Redakce:

Agroinštitút
Akademická 4
949 01 Nitra

Tel.: +421 377 721 802

Zuzana.Horvathova@agroinstitut.sk

Zemědělská škola č. 10, roč. 71/2008-9

Pôdohospodárske odborné vzdelávanie, školní závody, celostátní síť pro venkov, ekologické zemědělství ve výuce a na farmě, zkvalitnění výuky v environmentální oblasti, "horké prázdniny", 120 let od založení řemeslnické školy v Litomyšli, jarní květinová Flora, Kapky poznání, Memoriál Heraldika, tradiční mezinárodní dostihy v Bratislavě

27.8. 2009 - Alena Krajíčková

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě