Informace o současnosti i historii časopisu
Slunečnice

Představujeme časopis Zemědělská Pôdohospodárská škola

zs_8_81

Redakce:

ÚZEI
Mánesova 1453/75
120 00 Praha 2

Tel.: +420 222 000 381

petrik.michal@uzei.cz

 

Redakce:

Agroinštitút
Akademická 4
949 01 Nitra

Tel.: +421 377 721 802

Zuzana.Horvathova@agroinstitut.sk

Časopis / Archiv časopisu / Ročník 2011-12

Ročník 2011-12

Zemědělská škola č. 10, roč. 74/2011-12

Olympiáda zemědělské mládeže; Spojená škola v Ivanke pri Dunaji; konference - dilemata sociální pedagogiky; projekt Európska integrácia na slovenských školách; Opravář zemědělských strojů - celostátní odborná soutěž žáků; soutěž rybářských škol; dřevorubecká soutěž

7.1. 2013 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 9, roč. 74/2011-12

Súťaž Mladý farmár; duální systém vzdělávání v Tyrolsku; hiporehabilitace - nový předmět na ČZU v Humpolci; podpora vzdělávání, výzkumu a inovací; Silva Regina; celostátní soutěž žáků zemědělských škol; podkovářský seminář v Jaroměři; František Špatný

7.1. 2013 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 8, roč. 74/2011-12

Zemědělský poradenský systém; Integrovaná střední škola v Jesenici; centrum odborného vzdelávania; informační servis; půda je neobnovitelný zdroj; Valentínský ples v Rakovicích; Květinová zahrada na Floře Olomouc; Akademická knihovna Jihočeské univerzity

7.1. 2013 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 7, roč. 74/2011-12

Demografický vývoj a optimalizace sítě středních škol; lesnické školství v Dánsku; práca s dokumentom; kvalita ľudských zdrojov; projekty partnerství; EDUCO 2012; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

7.1. 2013 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 6, roč. 74/2011-12

Projekt Zdravie v školách 2011; transfer vědomostí z resortního výzkumu do praxe; soutěž Tesař 2012; významné výstavy a veletrhy v Česku a na Slovensku; výstavy v Národním zemědělském muzeu; 220 let od vzniku první rolnické školy u nás

7.1. 2013 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 5, roč. 74/2011-12

Oživíme slovenské chmeliarstvo?; budoucnost odborného školství; Celostátní síť pro venkov; akreditované poradenství; seminář pro učitele cvičných škol, Brněnská růže 2011, soutěž veterinárních škol; Národní konference - Venkov 2011; zahraniční výstavy a veletrhy 2012

7.1. 2013 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 4, roč. 74/2011-12

Duchovní krize českého zemědělství, vývoj ekologického poľnohospodárstva v Európe, "zemědělka" v Těšíně, perspektivy celoživotního učení, Hipposkol cup 2011

7.1. 2013 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 3, roč. 74/2011-12

Mezinárodní rok lesů, lesy a lesní hospodářství, lesnické školy a fakulty, Aeduca 2011, Sviatok hrozna, konference ICOLLE 2011, vývoj technické vzdělanosti u nás

7.1. 2013 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 2, roč. 74/2011-12

Zemědělství praxi, Národní soustava kvalifikací, spolupráce se středními školami, projekt Evropská zahrada, Dobrovická muzea, počítačové programy pro zpracování mluvené řeči

7.1. 2013 - Alena Krajíčková

Zemědělská škola č. 1, roč. 74/2011-12

Spolupráce zemědělských škol, potřeby zemědělských podniků na trhu práce, program rozvoja vidieka, aranžéři v Evropě, písecká učebna v přírodě

7.1. 2013 - Alena Krajíčková

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě